×

Prisinformation

Standardomkostningsinformation:
Samlet kreditbeløb
30.000 kr.
Løbetid
60 mdr.
Månedlig ydelse
569 kr.
Samlede kreditomkostninger
4.140 kr.
Samlet tilbagebetaling
34.140 kr.
Årlig fast debitorrente p.a.
0,00 %
ÅOP
5,4 %
Låntype
d) Forbrugslån
Afdragsform
Annuitetslån
Ved samlet kreditbeløb på kr. 2.000 - kr. 3.000, er månedsgebyret 19 kr. - Ved samlet kreditbeløb på kr. 3.001 - kr. 4.000, er månedsgebyret 29 kr. - Ved samlet kreditbeløb på kr. 4.001 - kr. 5.000, er månedsgebyret 39 kr. - Ved samlet kreditbeløb på kr. 5.001 - kr. 10.000, er månedsgebyret 49 kr. - Ved samlet kreditbeløb på kr. 10.001 - kr. 20.000, er månedsgebyret 59 kr. - Ved samlet kreditbeløb på kr. 20.001 - kr. 30.000, er månedsgebyret 69 kr. - Ved samlet kreditbeløb på kr. 30.001 - kr. 40.000, er månedsgebyret 79 kr. - Ved samlet kreditbeløb på kr. 40.001 - kr. 50.000, er månedsgebyret 89 kr. - Ved samlet kreditbeløb på kr. 50.001 - kr. 60.000, er månedsgebyret 99 kr. - Ved samlet kreditbeløb på kr. 60.001 - kr. 80.000, er månedsgebyret 129 kr. - Ved samlet kreditbeløb på kr. 80.001 - kr. 100.000, er månedsgebyret 159 kr. Ovenstående ydelser er vejledende, idet de forudsætter, at der er 30 dage mellem lånets udbetaling og betaling af første ydelse. De samlede kreditomkostninger er indregnet i den månedlige ydelse. Endvidere forudsættes betaling via BS. Bevilling af lån kræver positiv kreditvurdering. Der er fortrydelsesret.

Omkostninger, gebyrer, renter m.v. pr. 1. juni 2020.

 • Rente pr. md. er 0,00% svarende til en årlig variabel debitorrente på 0,00%
 • Ved samlet kreditbeløb på kr. 2.000 - kr. 3.000, er månedsgebyret 19 kr. - Max. løbetid 24 måneder.
 • Ved samlet kreditbeløb på kr. 3.001 - kr. 4.000, er månedsgebyret 29 kr. - Max. løbetid 36 måneder.
 • Ved samlet kreditbeløb på kr. 4.001 - kr. 5.000, er månedsgebyret 39 kr. - Max. løbetid 36 måneder.
 • Ved samlet kreditbeløb på kr. 5.001 - kr. 10.000, er månedsgebyret 49 kr. - Max. løbetid 60 måneder.
 • Ved samlet kreditbeløb på kr. 10.001 - kr. 20.000, er månedsgebyret 59 kr. - Max. løbetid 60 måneder.
 • Ved samlet kreditbeløb på kr. 20.001 - kr. 30.000, er månedsgebyret 69 kr. - Max. løbetid 60 måneder.
 • Ved samlet kreditbeløb på kr. 30.001 - kr. 40.000, er månedsgebyret 79 kr. - Min. løbetid 36 måneder - Max. løbetid 72 måneder.
 • Ved samlet kreditbeløb på kr. 40.001 - kr. 50.000, er månedsgebyret 89 kr. - Min. løbetid 36 måneder - Max. løbetid 72 måneder.
 • Ved samlet kreditbeløb på kr. 50.001 - kr. 60.000, er månedsgebyret 99 kr. - Min. løbetid 36 måneder - Max. løbetid 72 måneder.
 • Ved samlet kreditbeløb på kr. 60.001 - kr. 80.000, er månedsgebyret 129 kr. - Min. løbetid 36 måneder - Max. løbetid 72 måneder.
 • Ved samlet kreditbeløb på kr. 80.001 - kr. 100.000, er månedsgebyret 159 kr. - Min. løbetid 36 måneder - Max. løbetid 72 måneder.
 • Tilbagebetaling sker via BS. Såfremt SPARXPRES er nødsaget til at udsende indbetalingskort, opkræves et gebyr på 25 kr. pr. stk.
 • Gebyr for aftaleændring 100 kr.
 • Gebyr for aftaleændring, som kræver udfærdigelse af nye dokumenter 400 kr.
 • Gebyr for rykkerskrivelse 100 kr.
 • Bevilling af lån kræver positiv kreditvurdering

Indfries gældsbrevet ikke senest på forfaldsdagen, er banken berettiget til at opkræve morarente, herunder ved øvrig misligholdelse af kreditaftalen.
Morarenten beregnes af det forfaldne beløb. Morarenten beregnes med den angivne sats fra forfaldsdagen indtil betaling sker. Debitor får oplysning om ændring af morarenten på SPARXPRES’ hjemmeside - www.sparxpres.dk. Morarenten er variabel og udgør for tiden 0,42% pr. md. svarende til en årlig variabel debitorrente på 5,16%, der skal tillægges den til enhver tid gældende debitorrente der pt. udgør 0,00% p.a.  Morarenten ændres på samme måde som ændring af debetrenten. Ved forsinket betaling kan der påløbe rykkergebyrer. Rykkergebyrer og andre misligholdelsesomkostninger fremgår af SPARXPRES’ Prisinformation på www.sparxpres.dk. Ved overdragelse af debitors gæld til inkasso vil der påløbe omkostninger til advokat, domstole m.v. Manglende betaling vil kunne medføre, at det er vanskeligt at opnå kredit.

Diverse øvrige oplysninger

Tilsynsmyndighed
Sparxpres er en del af Spar Nord og under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Fortrydelsesret
Iht. Forbrugeraftaleloven § 18 og kreditaftaleloven § 19 har du ret til at fortryde kreditaftalen inden for 14 kalenderdage fra den dag kreditaftalen stilles til disposition.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har indgået kreditaftalen med Sparxpres, f.eks. underskrevet en kreditaftale. Det gælder dog kun, hvis du samtidigt på skrift har modtaget oplysninger om aftalevilkår, fortrydelsesretten og om produktet efter forbrugeraftalelovens regler.

Hvis ikke du har modtaget disse oplysninger, så løber fortrydelsesretten fra den dag, hvor du modtager disse oplysninger. Hvis du har indgået aftalen den 1. og har modtaget oplysningerne på skrift samme dag – så kan du fortryde til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, fredag efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, Juleaftensdag eller Nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Ønsker du at benytte din ret til at fortryde, skal du ringe eller skrive til Sparxpres inden fristen udløber.

Du skal endvidere tilbagebetale lånebeløbet sammen med eventuelle omkostninger, som Sparxpres måtte have betalt til offentlige myndigheder og som ikke kan refunderes, uden unødig forsinkelse og senest 30 dage efter, at du har givet besked om udøvelsen af fortrydelsesretten. Ved udnyttelse af fortrydelsesretten, og kun i dette særlige tilfælde, skal du dog ikke tilbagebetale rente.

Når fortrydelsesfristen er udløbet, bortfalder fortrydelsesretten automatisk, og du kan opsige kreditaftalen med Sparxpres i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende kreditaftale. Du finder forretningsbetingelserne på her.

Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over Sparxpres, skal du indledningsvis kontakte Sparxpres.

Hvis du fortsat er uenig i Sparxpres’ behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige, da Sparxpres er en del af Spar Nord. Du kan bede Sparxpres om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Oplysninger om Spar Nord Banks klageansvarlige finder du på www.sparnord.dk.

Du kan skrive en mail til den klageansvarlige på klageansvarlig@sparnord.dk eller sende klagen til: Spar Nord, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.
Såfremt henvendelsen ikke fører til et resultat, der er tilfredsstillende kan debitor indbringe klagen for Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K, telefon 35 43 63 33, eller via https://fanke.dk og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, telefon 41 71 50 00, eller via www.forbrug.dk.

Sparxpres er under tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, telefon 3355 8282. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal bankens e-mailadresse klageansvarlig@sparnord.dk angives.

Hvis den finansierede vare ikke leveres eller kun leveres delvist eller ikke er i overensstemmelse med aftalen om levering deraf, har debitor ret til at tage retsmidler i anvendelse mod Sparxpres, såfremt debitor ikke fra leverandøren har opnået den fyldestgørelse, som debitor har krav på i henhold til lovgivningen eller aftalen om levering af varer eller tjenesteydelser. Debitors mulighed for fyldestgørelse hos Sparxpres er begrænset til størrelsen af kreditten på det tidspunkt, hvor kravet fremsættes.

Lovvalg
I tilfælde af retssager mellem Sparxpres og kunden skal dansk ret anvendes.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mail info@sparxpres.dk eller på tlf. 9616 1300.

Forretningsbetingelser
Se almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - klik her.