Gå til hovedindhold

Sparxpres konstaterer fejl i opkrævningen af gebyrer

Vi har i Sparxpres beklageligvis konstateret fejl i vores måde at opkræve nogle gebyrer. En andel af vores kunder vil som følge heraf blive godtgjort for fejlagtige opkrævninger på deres lån eller kredit.

I arbejdet med indførelsen af et nyt IT-system har vi konstateret fejl i vores nuværende system, som betyder, at måden, vi har opkrævet nogle gebyrer, har været fejlagtig på en andel af de lån og kreditter, som er optaget hos os.

 Baggrunden for den fejlagtige praksis
Den fejlagtige praksis består i, at nogle gebyrer er lagt oven i hovedstolen i stedet for at være opkrævet særskilt sammen med den månedlige ydelse. Gebyrerne kan efterfølgende være betragtet som betalt med den månedlige ydelse, selvom det ikke nødvendigvis har været tilfældet.

Det betyder, at vi i nogle tilfælde har opkrævet flere end de tilladte gebyrer. Samtidig betyder det, at gebyrerne kan være lagt oven i hovedstolen, at vi fejlagtigt har opkrævet renter af rykkergebyrer i forbindelse med rentetilskrivningen af hovedstolen, ligesom vi kan have opkrævet forældede gebyrer.

Den fejlagtige praksis blev stoppet, da vi konstaterede den.


Orienteringsbrev er udsendt
Vi har tirsdag den 23. januar 2024 sendt et orienteringsbrev i e-Boks til nuværende og tidligere kunder, som kan være berørt af den fejlagtige praksis, og derfor kan have ret til godtgørelse. Har man ikke e-Boks, vil den blive sendt som fysisk post.

Modtager du et orienteringsbrev, vil du i løbet af året få tilsendt et opfølgende brev med et endeligt svar på, om du er berørt af den fejlagtige praksis. Er det tilfældet, kan du i brevet læse mere om, hvordan vi behandler din sag.

Du skal samtidig være opmærksom på, at er du blandt de berørte kunder, kan det medføre ændringer til tidligere indberettede oplysninger til Skattestyrelsen på dit lån. Det vil i så fald fremgå af det opfølgende brev.

Vi forventer, at den samlet godtgørelse ligger i niveauet 50 mio. kroner, hvilket primært dækker over fejlagtigt opkrævede gebyrer, renter af gebyrer og procesrenter.

Hver sag bliver gennemgået individuelt, og den godtgørelse, som berørte kunder kan have ret til, vil derfor også være forskellig fra sag til sag.

 
Du er velkommen til at kontakte os
Har du ikke modtaget et orienteringsbrev, men mener at være berørt af den fejlagtige praksis, kan du kontakte os på sparxpres@sparxpres.dk, så vil vi undersøge din sag nærmere. I mailen skal du medtage følgende oplysninger:

  • Fulde navn
  • CPR-nummer
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail
  • Kontonummer

Vi forventer at kunne godtgøre hovedparten af de berørte kunder i indeværende år.

Vi beklager den fejlagtige praksis og de gener, den måtte have medført.

Publiceret d.
23. januar 2024