Gå til hovedindhold

Indgiv klage

Hvis du ønsker at klage over Sparxpres, skal du indledningsvist kontakte os på 96 16 13 00 eller på info@sparxpres.dk.

Hvis du fortsat er uenig i Sparxpres’ behandling af henvendelsen eller resultatet heraf, kan du kontakte Spar Nord Banks klageansvarlige. Oplysninger om Spar Nords klageansvarlige finder du her.

Du kan skrive en e-mail til den klageansvarlige eller sende klagen til: Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

Hvis henvendelsen ikke har imødekommet din klage, kan du indbringe klagen online eller skriftligt for Det finansielle ankenævn, St. Kongensgade 62, 2. sal, 1264 København K eller via fanke.dk og/eller Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, på telefon 41 71 50 00.

Du kan også anvende EU-Kommissionens online klageportal ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. En evt. klage indgives på ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klagen skal du angive Sparxpres' e-mailadresse info@sparxpres.dk.